CATEGORY: Cursos homologados

Actividades Públicas y Espectáculos Recreativos

Course Access: Lifetime
Course Overview
  • TEMA 1 – Aspectos básicos da normativa de espectáculos públicos e actividades recreativas
  • TEMA 2 – Aspectos básicos da normativa de xogo
  • TEMA 3 – Dereitos e deberes das persoas espectadoras e usuarias. Dereitos fundamentais
  • TEMA 4 – Dereito de admisión
  • TEMA 5 – Medidas de seguridade nos establecementos abertos ao público e normativa de autoprotección
  • TEMA 6 – Normativa sobre horarios dos establecementos abertos ao público, dos espectáculos públicos e das actividades recreativas